Anasayfa

Transformatör Yalıtım Yağları

1. PROGRAM

Programın Amacı

LabKar Programının amacı yasa koyucunun belirlediği analizlerin çevrimlere katılan laboratuvarlar tarafından standarda uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Bu programın amacı ise transformatör yalıtım yağları numunelerinde analiz yapan laboratuvarlara transformatör yalıtım yağları karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda bir defa transformatör yalıtım yağları numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım

Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu

Program tek çevrimden oluşur ve web sayfasında duyurulan tarihlerde düzenlenir.

Zaman Çizelgesi

Numuneler web sayfasındabelirtilen tarihlerde katılımcı laboratuvarlara ulaştırılmak üzere kargoya verilir. Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

İnternet sayfasında çevrimlerle ilgili yayınlanan  planlanan  tarihlerden 5 iş günü sapma olması durumunda katılımcılara e-posta ile bilgilendirme yapılır ve bilgilendirme metni sayfadaki “Duyurular” kısmında da yayınlanır.

Homojenite ve Stabilite Analizleri

Transformatör yalıtım yağları numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Kalite Kontrol Numune

Programlara başvuru esnasında kalite kontrol numune talepleri de alınmaktadır. Kalite kontrol numuneleri rapor yayınlandıktan sonra 1 hafta ya da 10 gün içerisinde katılımcılara gönderilmektedir. Çevrim raporunda verilen tanımlanmış değer ve program standard  sapması bilgilerinin yer aldığı Kalite Kontrol Numune Bilgileri Tablosu’da numunelerle birlikte katılımcılara gönderilmektedir. Katılımcılar kalite kontrol numunelerini kalite kontrol, doğrulama ve geçerli kılma vb çalışmalarda kullanabilmektedir. Talep edilmesi durumunda ilgili çevrime katılım sağlamayan katılımcılara da kalite kontrol numunesi gönderilmektedir.

2. GİZLİLİK

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

3. NUMUNELER

Analiz Numuneleri

Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir. Çözünmüş gaz analizi için kullanılacak numune sızdırmaz özellikteki özel şırıngasında, diğer analizler için kullanılacak numuneler birer litrelik 2 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Şırınga ve cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur. Taşıma sırasında numunenin hasar görmesi durumunda katılımcılara yedek numune gönderilir. Gerekli olan güvenlik önlemleri ürün ile birlikte gönderilen Ürün Bilgi Formu dokümanlarında belirtilmektedir.

Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında Yurt İçi Kargo Firması’ndan hizmet alınmaktadır.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, taşerondan aldığı hizmetlerden LabKar katılımcılarına karşı sorumludur.

Kalite Kontrol

Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler

Transformatör yalıtım yağları karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 1. Akma Noktası
 2. Anilin Noktası
 3. Asitlik Miktarı Tayini
 4. Çözünmüş Gaz Analizleri Tayini (ÇGA) (H2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2) ve Serbest Gaz Analizi (N2, O2)
 5. DBPC Katkı Maddesi İçeriği Tayini
 6. Delinme Gerilimi Tayini
 7. Dielektrik Azalma Faktörü (tan δ) Tayini
 8. Dinamik Viskozite
 9. Görünüşün Belirlenmesi
 10. Güç Faktörü Tayini
 11. İç Yüzey Gerilimi Tayini
 12. Kinematik Viskozite, 40ºC ve 100 ºC
 13. Korozif Kükürt Tayini
 14. Özdirenç Tayini
 15. Parlama Noktası (Cleveland Açık Kap)
 16. Renk Tayini (ASTM)
 17. Su Tayini
 18. Yoğunluk Tayini

Standart Metotlar

Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir.

     Transformatör yalıtım yağları programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Akma Noktası Tayini

TS EN ISO 3016 / ASTM D97 / ASTM D5950

Anilin Noktası Tayini ASTM D611 / TS 1615 ISO 2977
Asitlik Miktarı Tayini TS EN 62021-1 / ASTM D664

Çözünmüş Gaz Analizleri Tayini (ÇGA) (H2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2) ve Serbest Gaz Analizi (N2, O2)

TS EN 60567 / ASTM D3612

DBPC Katkı Maddesi İçeriği Tayini ASTM D2668 / TS EN 60666 / IEC 60666

Delinme Gerilimi Tayini

 TS 3989 EN 60156 /ASTM D1816

Dielektrik Azalma Faktörü (tan δ) Tayini

TS EN 60247 / ASTM D924

Dinamik Viskozite TS EN ISO 3104 / ASTM D445
Görünüşün Belirlenmesi TS EN IEC 60296 / IEC 60296

Güç Faktörü Tayini

TS EN 60247

İç Yüzey Gerilimi Tayini

ASTM D971

Kinematik Viskozite, 40ºC ve 100 ºC

TS EN ISO 3104 / ASTM D445

Korozif Kükürt Tayini IEC 62535 /  TS EN 62535

Özdirenç Tayini

TS EN 60247

Parlama Noktası (Cleveland Açık Kap)

TS EN ISO 2592 7ASTM D92

Renk Tayini (ASTM)

ASTM D1500

Su Tayini

TS EN 60814 /ASTM D95

Yoğunluk Tayini

TS EN ISO 12185 / ASTM D4052

 

4. SONUÇLARIN GİRİLMESİ, RAPORLAMA VE İTİRAZ

Analiz Sonuçlarının Girilmesi

Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Sonuç giriş ekranında raporlama hanesi hesaplama yoluyla bulunan analitler dışındakiler için serbest bırakılmış olup, katılımcıların sonuçlarını kullanmış oldukları standard metoda uygun olarak girmeleri beklenmektedir. Hesaplama yoluyla bulunan analitler için sonuç giriş ekranında hane sayısında kısıtlama yapılmıştır ve kısıtlama yapılan bu analitlerde katılımcıların raporlama yapmaları istenen hane sayısı hakkında Katılımcı Bilgilendirme Talimatı’nda bilgi verilmektedir. Katılımcı sonuçlarının istatistiksel değerlendirmeye alınabilmesi için sonuçların onaylandıktan sonra kaydet işleminin yapılması gerekmektedir. Veri girişi tamamlandıktan sonra LabKar Çevrim Sorumlusu tarafından sonuçların gözle yapılan kontrolü sonrasında hatalı olduğu belirlenen sonuçlar için katılımcıya geri dönüş yapılır ve yeniden analiz yapmadan sonuçlarını gözden geçirmeleri istenir. Geri dönen katılımcıların sonuçları Program Sorumlusu tarafından sisteme girilir. Bu sonuçlar raporda “D/İlk Sonuç” olarak belirtilir.  

Katılımcılar, rapor yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde rapor indirme bağlantısının bulunduğu yerdeki “İtiraz Bildir” sekmesini kullanarak değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. Bunun dışındaki itiraz, öneri vb konular için labkar@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirler. 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.