Anasayfa

Hakkımızda

 

Türkiye'de akaryakıt alanında  laboratuvarlar arası bir  karşılaştırma programı başlatmak amacıyla ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi’nce bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 2006 yılında benzin, motorin ve LPG ürünlerinde gerçekleştirilen pilot uygulama ile LABKAR programı başlatılmıştır. 


Akaryakıt analizi yapan laboratuvarlara yönelik olarak 2006 yılından beri sürdürülmekte olan LABKAR Programı, ISO/IEC 17025 Standardı ile ilgili ILAC ve EA kılavuzlarında belirtildiği üzere, deney sonuçlarının kalitesinin sağlanması ve doğrulaması yapılmış metodların kullanımı için önemli bir kaynaktır. Bu kapsamda laboratuvarlar için ilgili alanlarda uygun bir karşılaştırma çevrimi mevcut ise, katılmak ve başarılı olmak ISO/IEC 17025’e göre laboratuvar akreditasyonunun da bir gerekliliğidir.Kalite kontrolü yapılmış bir malzemenin laboratuvarın rutin prosedürlerine sadık kalarak yapılan analizi, analitik ölçümünü objektif olarak diğer laboratuvarlar ile karşılaştırmasına olanak verir. Kısaca tanımlamak gerekirse, LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) laboratuvarlardan gelen sonuçların doğruluğunu kontrol etmek, kendi kalibrasyonlarını değerlendirmek ve analizi yapan personelin performansını takip etmek için de bir araçtır.


LABKAR programı kapsamında yılda iki çevrim olarak yapılan motorin, benzin, LPG, madeni yağ ile yılda bir çevrim olarak devam ettirilen  fuel oil, biyodizel, jet yakıtı, baz yağı ürünlerindeki analit seçimleri, katılımcıların talebi ve anlamlı bir istatistiksel değerlendirmeye imkân verecek katılımcı sayısı ile belirlenmektedir. 2016 yılı itibariyle yılda bir kez olmak üzere atık yağ çevrimi de başlatılmıştır.

 

LABKAR programına katılan katılımcıların ölçüm sonuçlarına ait değerlendirmelerin saklı tutulmasını sağlamak üzere gerekli önlemler alınmıştır. Gizliliği sağlamak için her bir katılımcı bir kod numarası ile tanımlanmaktadır. Yeni devreye alınan program ile, katılımcı laboratuvar kodları her yıl değiştirilmektedir. Programa katılan laboratuvarlar, tanımlandıkları kod numarası ile raporlarda kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapmalıdırlar. 


 

LabKar Numuneleri Nasıl Hazırlanır?