Anasayfa

Kalite Politikası

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı çerçevesinde tarafsız ve kaliteli olarak yürütülen çevrimler ile LabKar Programı’na duyulan güvenin devamlılığını sağlamak, gelişiminin devamlılığını güvence altına almak öncelikli amacımızdır. İyi bir mesleki ve teknik uygulamayı ve kaliteli hizmeti hedef alan, müşteri memnuniyetini gözeten, verimlilik, açıklık, dürüstlük ve saygı esaslarına dayanan, gizliliği sağlamak için gerekleri yerine getiren, çevre bilinci ile işletilen ve tüm çalışanları ile bu prensipleri benimsemiş bir şekilde LabKar Programı’nı yürütmek, kalite politikamızdır.

 Bu politika aşağıdaki unsurları içerir:

· LabKar, konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile program katılımcılarının taleplerini en kaliteli şekilde karşılamayı ana kalite hedefi olarak benimser.

· Petrol Araştırma Merkezi Yönetimi, LabKar Programı kapsamında verilecek hizmetlerin standartının TS EN ISO/IEC 17043 standardına uygun olarak sürdürüleceğini ve gerektiğinde bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştireceğini taahhüd ve beyan eder.

· LabKar Programı kapsamında TS EN ISO/IEC 17043 Standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde çalışan bölümler birer uzmanlık birimi olarak yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, karar verme ve çalışmalarda doğruluk ilkesine bağlı olarak çalışırlar.

· LabKar Karşılaştırma Programı’nın hizmetinin kalitesi, Petrol Araştırma Merkezi’nin taahhüdü altındadır.

· Katılımcı laboratuvarların bilgileri gizli addedilir ve gereğince korunur.

· LabKar Programı için gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılması Petrol Araştırma Merkezi üst yönetimi sorumluluğu altındadır.

· LabKar Programı kapsamında çalışan personel iş ve günlük yaşamlarında kalite olgusunu hayat felsefesi haline getirmiş olup kalite dokümantasyonunu öğrenir, uygular ve politika ve hedefleri bir yol gösterici olarak kullanırlar.

· Mülki haklar korunur.

· LabKar faaliyetleri gerçekleştirilirken sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda çalışılır ve hedefler belirlenir.