Anasayfa

Madeni Yağ

konteyner5.jpg

Programın Amacı
Madeni yağ programının amacı madeni yağ numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına madeni yağ karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda iki defa madeni yağ numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program iki çevrimden oluşur. Bahar ve sonbahar aylarında düzenlenir.

Zaman Çizelgesi
Numuneler web sayfasında duyurulan tarihlerde katılımcı laboratuvarlara ulaştırılmak üzere kargoya verilir. Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
Madeni Yağ numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk  analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Referans Numune
Programlara başvuru esnasında referans numune talepleri de alınmaktadır. Referans numune tamamlandıktan sonra yapılan istatistiksel değerlendirme sonuçları ile beraber, rapor yayınlandıktan sonra katılımcılara gönderilen numunelerdir. Katılımcılar referans numuneleri kalite kontrol, doğrulama ve geçerli kılma vb çalışmalarda kullanabilmektedir. Herhangi bir çevrime başvuru yapmamış olan katılımcılara referans numune gönderilmemektedir.

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri
Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir.

Madeni yağ numuneleri birer litrelik 2 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur.Taşıma sırasında numunenin hasar görmesi durumunda katılımcılara yedek numune gönderilir.

Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında Yurt İçi Kargo Firması’ndan taşeronluk hizmeti alınmaktadır.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, taşerondan aldığı hizmetlerden LabKar katılımcılarına karşı sorumludur.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
Madeni yağ karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki deneyler uygulanır:

 1. Viskozite (40 ºC)
 2. Viskozite (100 ºC)
 3. Viskozite (-20 oC)
 4. Viskozite İndeksi
 5. Parlama Noktası
 6. Yoğunluk (15 ºC)
 7. Akma Noktası
 8. Toplam Asit Sayısı
 9. Toplam Baz Sayısı
 10. Kalsiyum
 11. Magnezyum
 12. Baryum
 13. Çinko
 14. Fosfor
 15. Bakır Şerit Korozyonu
 16. Sülfatlı Kül
 17. Köpüklenme Tayini
 18. Kükürt Tayini
 19. Renk Tayini
 20. Su Miktarı
 21. Sudan Ayrışma
 22. Kırma İndisi

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. Madeni yağ programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Viskozite TS 1451 EN ISO 3104/ASTM D 445
Viskozite İndeksi TS 1451 EN ISO 3104/ASTM D 445
Parlama Noktası TS EN ISO 2592/ASTM D 92
Yoğunluk  TS EN ISO 12185 / ASTM D 4052 / TS 1013 EN ISO 3675
Akma Noktası TS 1233 ISO 3016/ASTM D 97
Toplam Asit Sayısı ASTM D 664/TS 9178 ISO 6618
Toplam Baz Sayısı TS 5655 ISO 3771/ASTM D 2896
Kalsiyum
Magnezyum
Baryum
Çinko
FosFosfor
ASTM D 5185
Bakır Şerit Korozyonu TS 2741 EN ISO 2160 / ISO 2160 / ASTM D 130
Sülfatlı Kül TS 1985 / ISO 3987 / ASTM D 874
Köpüklenme Tayini TS 1834 ISO 6247 / ISO 6247 / ASTM D892
Kükürt Tayini TS EN ISO 8754/ ASTM D 4294
Renk Tayini ASTM D 1500
Su Miktarı ASTM D 6304
Sudan Ayrışma ASTM D 1401
Kırma İndisi TS 4368 ISO 5661 / ASTM D1218

 

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.