Anasayfa

Fuel Oil

konteyner2.jpg

Programın Amacı
Fuel oil programının amacı fuel oil numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına fuel oil karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda bir defa fuel oil numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program tek çevrimden oluşur ve web sayfasında duyurulan tarihlerde düzenlenir.

Zaman Çizelgesi
Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
Fuel Oil numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk ve Akma Noktası  analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Referans Numune
Programlara başvuru esnasında referans numune talepleri de alınmaktadır. Referans numune tamamlandıktan sonra yapılan istatistiksel değerlendirme sonuçları ile beraber, rapor yayınlandıktan sonra katılımcılara gönderilen numunelerdir. Katılımcılar referans numuneleri kalite kontrol, doğrulama ve geçerli kılma vb çalışmalarda kullanabilmektedir. Herhangi bir çevrime başvuru yapmamış olan katılımcılara referans numune gönderilmemektedir.

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri
Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir.

Fuel oil numuneleri birer litrelik 2 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur. Taşıma sırasında numunenin hasar görmesi durumunda katılımcılara yedek numune gönderilir.

Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında Yurt İçi Kargo Firması’ndan taşeronluk hizmeti alınmaktadır.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, taşerondan aldığı hizmetlerden LabKar katılımcılarına karşı sorumludur.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
Fuel oil karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 1. Kükürt Miktarı
 2. Parlama Noktası
 3. Viskozite (100 ºC)
 4. Akma Noktası
 5. Toplam Tortu
 6. Yoğunluk (15 ºC)
 7. Kül
 8. Distilasyonla Su
 9. Bakır Şerit Korozyonu
 10. Kalorimetre Bombası Metodu İle Yanma Isısı Tayini
 11. Viskozite (Akmazlık), 50°C
 12. Su ve Tortu Tayini

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. Fuel oil programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Kükürt Miktarı TS EN ISO 8754
Parlama Noktası TS EN ISO 2719 / ASTM D 93
Viskozite (100 ºC) TS 1451 EN ISO 3104 / ASTM D 445
Akma Noktası TS 1233 ISO 3016 / ASTM D 97
Toplam Tortu TS 6498 EN ISO 3735 / TS ISO 10307-2 / TS ISO 10307-1/ASTM D473
Yoğunluk (15 ºC) TS EN ISO 12185 / TS 1013 EN ISO 3675 / ASTM D 4052
Kül TS EN ISO 6245 / ASTM D 482
Distilasyonla Su TS EN 1428 / ASTM D95
Bakır Şerit Korozyonu ASTM D 130 / TS 2741 EN ISO 2160
Kalorimetre Bombası Metodu İle Yanma Isısı Tayini TS 1740 / ASTM D240
Viskozite (Akmazlık), 50°C TS 1451 EN ISO 3104 
Su ve Tortu Tayini ASTM D1796

 

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.