Anasayfa

Biyodizel

konteyner4.jpg

Programın Amacı
Biyodizel programının amacı biyodizel numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına biyodizel karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda bir defa biyodizel numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program tek çevrimden oluşur.

Zaman Çizelgesi
Numuneler web sayfasında duyurulan tarihlerde katılımcı laboratuvarlara ulaştırılmak üzere kargoya verilir. Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
Biyodizel numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk  analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Referans Numune
Programlara başvuru esnasında referans numune talepleri de alınmaktadır. Referans numune tamamlandıktan sonra yapılan istatistiksel değerlendirme sonuçları ile beraber, rapor yayınlandıktan sonra katılımcılara gönderilen numunelerdir. Katılımcılar referans numuneleri kalite kontrol, doğrulama ve geçerli kılma vb çalışmalarda kullanabilmektedir. Herhangi bir çevrime başvuru yapmamış olan katılımcılara referans numune gönderilmemektedir.

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri
Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir. Gerekli olan güvenlik önlemleri ürün ile birlikte gönderilen Ürün Bilgi Formu dokümanlarında belirtilmektedir. 

Biyodizel numuneleri birer litrelik 2 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur. Taşıma sırasında numunenin hasar görmesi durumunda katılımcılara yedek numune gönderilir.

Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında Yurt İçi Kargo Firması’ndan taşeronluk hizmeti alınmaktadır.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, taşerondan aldığı hizmetlerden LabKar katılımcılarına karşı sorumludur.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
Biyodizel karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 1. Ester İçeriği
 2. Su Miktarı
 3. Parlama Noktası
 4. Asit Sayısı
 5. İyot Sayısı
 6. Yoğunluk (15 ºC)
 7. Viskozite (40 ºC)
 8. Kükürt Miktarı
 9. Mono-Gliserit İçeriği
 10. Di-Gliserit İçeriği
 11. Tri-Gliserit İçeriği
 12. Serbest Gliserol İçeriği
 13. Toplam Gliserol İçeriği
 14. Oksidasyon Kararlılığı (110 ºC)
 15. CFPP
 16. Toplam Kirlilik
 17. Metanol
 18. Bakır Şerit Korozyonu
 19. Yanma Isısı Tayini
 20. Sülfatlı Kül
 21. Fosfor İçeriği
 22. I. Grup Metaller (Na,K)
 23. II. Grup Metaller (Ca, Mg)
 24. Akma Noktası
 25. Setan Sayısı
 26. Linolenik Asit Metil Ester (LAME)

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. Biyodizel programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Ester İçeriği TS EN 14103 / EN 14103
Su Miktarı TS 6147 EN ISO 12937/ EN ISO 12937
Parlama Noktası TS EN ISO 3679/ EN ISO 3679 / TS EN ISO 2719/ EN ISO 2719
Asit Sayısı TS EN 14104 / EN 14104
İyot Sayısı TS EN 14111/ EN 14111
Yoğunluk TS EN ISO 12185/ EN ISO 12185 / TS 1013 EN ISO 3675/EN ISO 3675
Viskozite TS 1451 EN ISO 3104/ EN ISO 3104
Kükürt Miktarı TS EN ISO 20846/ EN ISO 20846 / TS EN ISO 20847/EN ISO 20847 / TS EN ISO 20884/EN ISO 20884
Mono-Gliserit İçeriği
Di-Gliserit İçeriği
Tri-Gliserit İçeriği
TS EN 14105/ EN 14105
Serbest Gliserol İçeriği
Toplam Gliserol İçeriği
TS EN 14105/ EN 14105
Oksidasyon Kararlılığı TS EN 14112/ EN 14112
Karbon Kalıntısı TS EN ISO 10370
ISO 10370
ASTM D 4530
CFPP TS EN 116 / EN 116
Toplam Kirlilik TS EN 12662 / EN 12662
Metanol TS EN 14110 / EN 14110
Bakır Şerit Korozyonu TS 2741 EN ISO 2160 / EN ISO 2160
Yanma Isısı Tayini TS 1740 / ASTM D240
Vakum Distilasyonu ASTM D1160
Sülfatlı Kül TS ISO 3987 / ISO 3987
Fosfor İçeriği EN 14107 / TS EN 14107
I. Grup Metaller (Na,K) EN 14538/ TS EN 14538
II. Grup Metaller (Ca, Mg) EN 14538/ TS EN 14538
Akma Noktası TS 1233 ISO 3016 / ASTM D 97
Setan Sayısı TS EN ISO 5165 / EN ISO 5165
Linolenik Asit Metil Ester (LAME) TS EN 14103 / EN 14103

 

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.