Anasayfa

Baz Yağı

konteyner1.jpg 

Programın Amacı
Baz yağı programının amacı baz yağı numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına baz yağı karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda bir defa baz yağı numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program tek çevrimden oluşur ve web sayfasında duyurulan tarihlerde düzenlenir.

Zaman Çizelgesi
Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
Baz Yağı numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk  analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Referans Numune
Programlara başvuru esnasında referans numune talepleri de alınmaktadır. Referans numune tamamlandıktan sonra yapılan istatistiksel değerlendirme sonuçları ile beraber, rapor yayınlandıktan sonra katılımcılara gönderilen numunelerdir. Katılımcılar referans numuneleri kalite kontrol, doğrulama ve geçerli kılma vb çalışmalarda kullanabilmektedir. Herhangi bir çevrime başvuru yapmamış olan katılımcılara referans numune gönderilmemektedir.

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri

Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir. Gerekli olan güvenlik önlemleri ürün ile birlikte gönderilen Ürün Bilgilendirme Formu dokümanlarında belirtilmektedir. 

Baz Yağı numuneleri birer litrelik 2 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur. Taşıma sırasında numunenin hasar görmesi durumunda katılımcılara yedek numune gönderilir.

Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında Yurt İçi Kargo Firması’ndan taşeronluk hizmeti alınmaktadır.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, taşerondan aldığı hizmetlerden LabKar katılımcılarına karşı sorumludur.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
Baz yağı karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 • Akma noktası
 • Asit sayısı
 • Baz sayısı
 • Doymuş hidrokarbon içeriği
 • Hidrokarbon içeriği (Naftenik/ Aromatik), %C dağılımı olarak
 • Glikol
 • Kükürt içeriği
 • NOACK Uçuculuk 
 • Parlama Noktası
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
 • Poliklorlanmış Bifeniller (PCB)
 • Su
 • Toplam Element
 • Toplam Klor
 • Viskozite, 40°C ve 100°C
 • Viskozite İndeksi
 • Yoğunluk
 • Kırma İndisi

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. Baz Yağı programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Akma noktası

 TS 1233 ISO 3016

Asit sayısı

TS 2432 EN 12634

Baz sayısı

TS 5655 ISO 3771

Doymuş hidrokarbon içeriği

TS 6596

Hidrokarbon içeriği (Naftenik/ Aromatik), 

%C dağılımı olarak

TS 6519

Glikol

TS 7467
Kırma İndisi TS 4368 ISO 5661

Kükürt içeriği

TS EN ISO 14596

NOACK Uçuculuk 

 TS 13489

Parlama Noktası

TS EN ISO 2592

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)

TS 13370

Poliklorlanmış Bifeniller (PCB)

TS EN 12766-2

Su

TS 6147 EN ISO 12937

Toplam Element

TS 13351, TS 13369- Ek A

Toplam Klor

 TS ISO 15597
Kinematik Viskozite, 40°C ve 100°C TS 1451 EN ISO 3104

Viskozite İndeksi

TS ISO 2909

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

 

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.